Satış Sözleşmesi
Buradasınız: Anasayfa / Satış Sözleşmesi
Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ UYARI: İlgili yasa(lar) gereği aşağıdaki sözleşme metnimizi lütfen okuyunuz. Ayrıca www.yurtormanurunleri.com internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşterimiz, tarafımızca düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MADDE1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan: YURT ORMAN ÜRÜNLERİ

Adres: Sanayi Sitesi, Beylerce Mahallesi, 6. Sokak No:52/A / Çarşamba / Samsun

Telefon: 0362 833 44 41 - 0546 782 55 25

Email: info@yurtormanurunleri.com

MADDE2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.yurtormanurunleri.com web sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ürünün/hizmetin türü, miktarı, adedi, markası/modeli, rengi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin bitirildiği andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri sipariş anında okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu olan ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden firmamız YURT ORMAN ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

4.4 – YURT ORMAN ÜRÜNLERİ, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen, seçilen niteliklere(özelliklere) uygun teslim edilmesinden sorumludur. Garanti süresi ürünlerde belirtilmiştir. Belirtilmeyen ürünlerde için 2 yıl süreyle limitlenmiştir. Fatura kesildikten sonra bu süre zarfında yaşanan sorunların giderilmesinden YURT ORMAN ÜRÜNLERİ sorumlu tutulur. Tamir süresi ise 20 iş günüdür.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının YURT ORMAN ÜRÜNLERİ’ne ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gereklidir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilir ise, YURT ORMAN ÜRÜNLERİ ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini YURT ORMAN ÜRÜNLERİ'ne ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde YURT ORMAN ÜRÜNLERİ’ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 - YURT ORMAN ÜRÜNLERİ mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise yaşanan durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birisini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp YURT ORMAN ÜRÜNLERİ’ne faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği, belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde YURT ORMAN ÜRÜNLERİ'ne email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün YURT ORMAN ÜRÜNLERİ’ne gönderildiğine ilişkin teslimat tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı ya da benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI(tüketici), kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile YURT ORMAN ÜRÜNLERİ’nin yerleşim yerindeki (ÇARŞAMBA/SAMSUN) Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın